Надяваме се в нашия сайт да намерите всичко, което търсите, от вкусно, по-вкусно. Особеният вкус на нашите колбаси и месни деликатеси, подкрепен с голямото старание, което винаги влагаме при приготвянето им, вярваме ще задоволи изискванията на всички, които искат да се хранят с добра храна. Защото...

Добра храна, добро настроение!

Малевентум Марон

Популярната марка колбаси и месни деликатеси „Малевентум“, се произвежда и предлага на българския пазар от „Малевентум Марон“ ЕООД. През изминалите години колбасите и месните деликатеси „Малевентум“ са се утвърдили сред нашите клиенти поради доброто качество, добрата цена, българския вкус и традиции в производството.

В компанията работят технолози с дългогодишен опит в производството на колбаси, екип от образовани и подготвени работници и служители, които с голямо внимание приготвят всяка партида колбаси и месни деликатеси, предлагани на българския пазар.

Въведени са и стриктно се спазват изискванията на НАССР ( "Hazard Analysis and Critical Control Points") - "Анализ на Опасностите и Критични Точки на Контрол" и Добрите Производствени Практики, както и строгият стандарт за безопастност на храните FSSC 22000 (Food Safety System Certification). Този стандарт включва изискванията на ISO 22000, допълнен с правилата за управление на риска FSMS (Food Safety Management System).

Спазвайки всички изисквания за производство на колбаси и месни деликатеси, полагайки много старание и внимание и за най-малките неща, ние сме убедени, че предлагаме на Вас, нашите клиенти добра храна...на добра цена.